Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0293(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0287/2018

Ingivna texter :

A8-0287/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

18.5. Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En första debatt hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 15 i protokollet av den 2.10.2018).
Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 3 oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollet av den 3.10.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0304)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande