Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0043/2019

Predkladané texty :

A8-0043/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

18.11. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rozprava sa uskutočnila 13. februára 2019 (bod 6 zápisnice zo dňa 13.2.2019).
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. februára 2019 (bod 8.14 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0310)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie