Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

18.14. Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0313)

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse