Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

18.15. Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D060917/01 – 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) – ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen.

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0314)

Senaste uppdatering: 27 juni 2019Rättsligt meddelande