Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

18.16. Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité použitia bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019)Zodpovední poslanci: Pavel Poc, Bas Eickhout a Kateřina Konečná.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0315)

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie