Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 27. ožujka 2019. - Strasbourg

18. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


18.1. Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Babette Winter i Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

Kay Swinburne (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0300)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.2. Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0301)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.3. Tržište financijskih instrumenata ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0302)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.4. Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0303)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.5. Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prva je rasprava održana 2. listopada 2018. (točka 15 zapisnika od 2.10.2018.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 3. listopada 2018. (točka 9.5 zapisnika od 3.10.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0304)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.6. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prva je rasprava održana 22. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 22.10.2018.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 24. listopada 2018. (točka 11.12 zapisnika od 24.10.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0305)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.7. Gnojidbeni proizvodi EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prva je rasprava održana 23. listopada 2017. (točka 17 zapisnika od 23.10.2017.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 24. listopada 2017. (točka 5.7 zapisnika od 24.10.2017.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0306)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.8. Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

Laura Agea (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0307)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.9. Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

Daniela Aiuto (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0308)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.10. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Rasprava je održana 4. srpnja 2017. (točka 3 zapisnika od 4.7.2017.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 4. srpnja 2017. (točka 6.10 zapisnika od 4.7.2017.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0309)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.11. Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rasprava je održana 13. veljače 2019. (točka 6 zapisnika od 13.2.2019.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 13. veljače 2019. (točka 8.14 zapisnika od 13.2.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0310)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.12. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor LIBE u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi Komisije od 14. prosinca 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Nadležna zastupnica: Birgit Sippel


(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0311)


18.13. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru fonda za unutarnju sigurnost (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor LIBE u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi Komisije od 14. prosinca 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Nadležna zastupnica: Birgit Sippel

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0312)


18.14. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87751 (MON-87751-7), na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0313)


18.15. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0314)


18.16. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o Nacrtu provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Nadležni zastupnici: Pavel Poc, Bas Eickhout i Kateřina Konečná.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0315)


18.17. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o Nacrtu provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Nadležni zastupnici: Pavel Poc, Bas Eickhout i Kateřina Konečná.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0316)


18.18. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu provedbene odluke Komisije o izdavanju autorizacije za određene uporabe kromova trioksida u okviru Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (Lanxess Deutschland GmbH i dr.) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Nadležni zastupnik: Bas Eickhout.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0317)

Govorio je

Jean-Marie Cavada, nakon glasovanja.


18.19. Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (glasovanje)

Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA [2018/2160(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0318)

Posljednje ažuriranje: 27. lipnja 2019.Pravna napomena