Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2019

Predkladané texty :

A8-0182/2019

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0326

Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg

22. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
CRE

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020 [2019/2003(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

V rozprave vystúpil Paul Rübig v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vladimír Maňka uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Jean Arthuis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie