Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0288/2018

Texte depuse :

A8-0288/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Voturi :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Explicaţii privind voturile
PV 28/03/2019 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg

23. Calitatea apei destinate consumului uman ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 22 octombrie 2018 (punctul 16 al PV din 22.10.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 23 octombrie 2018 (punctul 7.13 al PV din 23.10.2018).

Michel Dantin și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Rory Palmer, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, și Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Paul Rübig pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Lynn Boylan, care a răspuns, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová și Paul Rübig.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: José Inácio Faria.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Michel Dantin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 28.3.2019.

Ultima actualizare: 27 iunie 2019Notă juridică