Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0351(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0347/2018

Arutelud :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.30

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0388

Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

24. ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (arutelu)
CRE

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers ja Nuno Melo tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes ja Diane James.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Julian King, Jeroen Lenaers ja Nuno Melo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 27. juuni 2019Õigusalane teave