Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0351(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0347/2018

Debatten :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.30

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0388

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

24. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (debat)
CRE

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers en Nuno Melo geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes en Diane James.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Julian King, Jeroen Lenaers en Nuno Melo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2019Juridische mededeling