Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0351(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0347/2018

Dezbateri :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.30

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0388

Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

24. Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației ***I - Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers și Nuno Melo și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit Emil Radev, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes și Diane James.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Julian King, Jeroen Lenaers și Nuno Melo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 27 iunie 2019Notă juridică