Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0351(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0347/2018

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.30

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0388

Zápisnica
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

24. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I – Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (rozprava)
CRE

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers a Nuno Melo uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes a Diane James.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili Julian King, Jeroen Lenaers a Nuno Melo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 27. júna 2019Právne oznámenie