Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0359(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0269/2018

Ingediende teksten :

A8-0269/2018

Debatten :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0321

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

25. Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Enrique Calvet Chambon (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, en Emil Radev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Angelika Niebler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 27 juni 2019Juridische mededeling