Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 27. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)
 8.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)
 9.Členství v politických skupinách
 10.Hlasování
  10.1.Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (hlasování)
  10.2.Obecná úprava spotřebních daní * (hlasování)
  10.3.Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) * (hlasování)
  10.4.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (hlasování)
  10.5.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EU ***I (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Hlasování
  18.1.Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***I (hlasování)
  18.2.Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***I (hlasování)
  18.3.Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)
  18.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (hlasování)
  18.5.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)
  18.6.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)
  18.7.Hnojivé výrobky EU ***I (hlasování)
  18.8.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)
  18.9.Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I (hlasování)
  18.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)
  18.11.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)
  18.12.Azylový, migrační a integrační fond (hlasování)
  18.13.Nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost (hlasování)
  18.14.Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasování)
  18.15.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasování)
  18.16.Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasování)
  18.17.Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasování)
  18.18.Určitá použití oxidu chromového (hlasování)
  18.19.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (hlasování)
 19.Vysvětlení hlasování
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I (rozprava)
 22.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)
 23.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (rozprava)
 24.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace ***I – Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (rozprava)
 25.Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení ***I (rozprava)
 26.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (rozprava)
 27.Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (233 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (62 kb)
 
Zápis
Konečné znění (87 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (43 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (142 kb)
 
Zápis
Konečné znění (339 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (72 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (177 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (839 kb)
Poslední aktualizace: 27. června 2019Právní upozornění