Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2019. március 27., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök közleménye
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Az Európai Tanács március 21–22-i ülésének következtetései (vita)
 8.Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I - Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I - Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)
 9.A képviselőcsoportok tagjai
 10.Szavazások órája
  10.1.Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források ***I (szavazás)
  10.2.A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések * (szavazás)
  10.3.Az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek * (szavazás)
  10.4.A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz ***I (szavazás)
  10.5.Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) ***I (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (vita)
 16.Uniós termésnövelő termékek ***I (vita)
 17.Az ülés folytatása
 18.Szavazások órája
  18.1.A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer ***I (szavazás)
  18.2.Európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatók ***I (szavazás)
  18.3.A pénzügyi eszközök piacai ***I (szavazás)
  18.4.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap ***I (szavazás)
  18.5.Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (szavazás)
  18.6.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (szavazás)
  18.7.Uniós termésnövelő termékek ***I (szavazás)
  18.8.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)
  18.9.A tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  18.10.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele ***I (szavazás)
  18.11.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  18.12.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (szavazás)
  18.13.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (szavazás)
  18.14.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szójabab (szavazás)
  18.15.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosíott 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) kukorica (szavazás)
  18.16.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (DEZA a.s.) (szavazás)
  18.17.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (szavazás)
  18.18.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A króm-trioxid egyes felhasználási módjai (szavazás)
  18.19.Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (szavazás)
 19.A szavazáshoz fűzött indokolások
 20.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 21.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I (vita)
 22.A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (vita)
 23.Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) ***I (vita)
 24.Az uniós információs rendszerek interoperabilitása arendőrség és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén ***I - Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén ***I (vita)
 25.A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése ***I (vita)
 26.Az egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása ***I (vita)
 27.Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat (vita)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv
Végleges kiadás (239 kb)
  Jelenléti ív
Végleges kiadás (62 kb)
 
Jegyzőkönyv
Végleges kiadás (86 kb)
  Jelenléti ív
Végleges kiadás (11 kb)
  A szavazások eredményei
Végleges kiadás (44 kb)
  Név szerinti szavazás
Végleges kiadás (143 kb)
 
Jegyzőkönyv
Végleges kiadás (352 kb)
  Jelenléti ív
Végleges kiadás (70 kb)
  A szavazások eredményei
Végleges kiadás (170 kb)
  Név szerinti szavazás
Végleges kiadás (834 kb)
Utolsó frissítés: 2019. június 27.Jogi nyilatkozat