Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Depunere de documente
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 (dezbatere)
 8.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I - Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I - Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (dezbatere)
 9.Componența grupurilor politice
 10.Votare
  10.1.Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (vot)
  10.2.Regimul general al accizelor * (vot)
  10.3.Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare * (vot)
  10.4.Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională ***I (vot)
  10.5.Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ***I (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)
 16.Produsele UE fertilizante ***I (dezbatere)
 17.Reluarea ședinței
 18.Votare
  18.1.Cadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale ***I (vot)
  18.2.Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi ***I (vot)
  18.3.Piețele instrumentelor financiare ***I (vot)
  18.4.Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (vot)
  18.5.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (vot)
  18.6.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)
  18.7.Produsele UE fertilizante ***I (vot)
  18.8.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (vot)
  18.9.Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre ***I (vot)
  18.10.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)
  18.11.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)
  18.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru azil, migrație și integrare (vot)
  18.13.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (vot)
  18.14.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7) (vot)
  18.15.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (vot)
  18.16.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.) (vot)
  18.17.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (vot)
  18.18.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom (vot)
  18.19.Situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) (vot)
 19.Explicații privind votul
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 21.Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (dezbatere)
 22.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (dezbatere)
 23.Calitatea apei destinate consumului uman ***I (dezbatere)
 24.Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației ***I - Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (dezbatere)
 25.Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (dezbatere)
 26.Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (dezbatere)
 27.Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (239 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (62 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (87 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (44 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (144 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (350 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (71 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (170 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (839 kb)
Ultima actualizare: 27 iunie 2019Notă juridică