Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 27. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsedstva
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)
 8.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Čas glasovanja
  10.1.Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I (glasovanje)
  10.2.Splošni režim za trošarino * (glasovanje)
  10.3.Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin * (glasovanje)
  10.4.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (glasovanje)
  10.5.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)
 16.Gnojilni proizvodi EU ***I (razprava)
 17.Nadaljevanje seje
 18.Čas glasovanja
  18.1.Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***I (glasovanje)
  18.2.Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja ***I (glasovanje)
  18.3.Trgi finančnih instrumentov ***I (glasovanje)
  18.4.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (glasovanje)
  18.5.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (glasovanje)
  18.6.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)
  18.7.Gnojilni proizvodi EU ***I (glasovanje)
  18.8.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)
  18.9.Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami ***I (glasovanje)
  18.10.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (glasovanje)
  18.11.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)
  18.12.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje (glasovanje)
  18.13.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (glasovanje)
  18.14.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)
  18.15.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)
  18.16.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)
  18.17.Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)
  18.18.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (glasovanje)
  18.19.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (glasovanje)
 19.Obrazložitve glasovanja
 20.Popravki in namere glasovanj
 21.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (razprava)
 22.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)
 23.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)
 24.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (razprava)
 25.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (razprava)
 26.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (razprava)
 27.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (227 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (62 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (86 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (43 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (143 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (333 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (72 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (167 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (830 kb)
Zadnja posodobitev: 27. junij 2019Pravno obvestilo