Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0190(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2019

Ingivna texter :

A8-0156/2019

Debatter :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0323

Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Mircea Diaconu för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon och Maria Grapini.

Talare: Marianne Thyssen och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande