Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0191(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2019

Předložené texty :

A8-0111/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0324

Zápis
Čtvrtek, 28. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

5. Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Ignazio Corrao (zpravodaj výboru DEVE), Jean Arthuis (zpravodaj výboru BUDG), Emilian Pavel (zpravodaj výboru EMPL), Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Milan Zver.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 28.3.2019.

Poslední aktualizace: 13. června 2019Právní upozornění