Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0191(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0111/2019

Indgivne tekster :

A8-0111/2019

Forhandlinger :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0324

Protokol
Torsdag den 28. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

5. "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Ignazio Corrao (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Emilian Pavel (ordfører for udtalelse fra EMPL), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso og Brando Benifei.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Marianne Thyssen og Milan Zver.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 28.3.2019.

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse