Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0191(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0111/2019

Esitatud tekstid :

A8-0111/2019

Arutelud :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0324

Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

5. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ignazio Corrao (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Emilian Pavel (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Milan Zver.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.6.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusalane teave