Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0191(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0111/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0111/2019

Keskustelut :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0324

Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

5. Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ignazio Corrao (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emilian Pavel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Petra Kammerevert S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso ja Brando Benifei.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Milan Zver.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.6.

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus