Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0191(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0111/2019

Pateikti tekstai :

A8-0111/2019

Debatai :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0324

Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

5. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Ignazio Corrao (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Emilian Pavel (EMPL komiteto nuomonės referentas), Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Milan Zver.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 28 protokolo 8.6 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas