Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0191(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0111/2019

Texte depuse :

A8-0111/2019

Dezbateri :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0324

Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

5. „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Ignazio Corrao (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Emilian Pavel (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso și Brando Benifei.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Marianne Thyssen și Milan Zver.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 28.3.2019.

Ultima actualizare: 20 iunie 2019Notă juridică