Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0178(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0175/2019

Indgivne tekster :

A8-0175/2019

Forhandlinger :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0325

Protokol
Torsdag den 28. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

6. Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, Simona Bonafè for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang og Markus Ferber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig og Maria Grapini.

Talere: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout og Sirpa Pietikäinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 28.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.41 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse