Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0178(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0175/2019

Ingivna texter :

A8-0175/2019

Debatter :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0325

Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Simona Bonafè för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang och Markus Ferber.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig och Maria Grapini.

Talare: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 28.3.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.41 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande