Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0225/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0327

Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

8.9. Situația de urgență din Venezuela (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2019 (punctul 19 al PV din 12.3.2019).
Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 28 martie 2019 (punctul 2 al PV din 28.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 și B8-0229/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0225/2019

(care înlocuiește B8-0225/2019, B8-0227/2019 și B8-0229/2019):

depusă de următorii deputați:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2019)0327)

(Propunerile de rezoluții B8-0226/2019 și B8-0228/2019 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 20 iunie 2019Notă juridică