Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0225/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0327

Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

8.9. Núdzová situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 12. marca 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 12.3.2019).
Návrhy uznesení boli oznámené dňa 28. marca 2019 (bod 2 zápisnice zo dňa 28.3.2019).

Návrhy uznesenia B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 a B8-0229/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0225/2019

(nahrádzajúci B8-0225/2019, B8-0227/2019 a B8-0229/2019):

podaný týmito poslancami:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt, v mene skupiny PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko a Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2019)0327)

(Návrhy uznesenia B8-0226/2019 a B8-0228/2019 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie