Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0230/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0230/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0328

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.10. Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0328)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου