Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Обяснения на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 27 март 2019)

Доклад Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Момчил Неков, Daniel Hannan и Andrejs Mamikins

Доклад Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Доклад Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek и Anna Záborská

Доклад Tanja Fajon - A8-0261/2016
Ангел Джамбазки

(Време за гласуване от четвъртък 28 март 2019)

Доклад Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková и Marian Harkin

Доклад Silvia Costa - A8-0156/2019
Момчил Неков и Michaela Šojdrová

Доклад Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz и Albert Deß

Извънредна ситуация във Венесуела - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil и José Inácio Faria

Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация