Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 27. marca 2019)

Správa: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

Správa: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Správa: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek a Anna Záborská

Správa: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Hlasovanie: štvrtok 28. marca 2019)

Správa: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková a Marian Harkin

Správa: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov a Michaela Šojdrová

Správa: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz a Albert Deß

Núdzová situácia vo Venezuele - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil a José Inácio Faria

Najnovší vývoj škandálu Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie