Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 27 mars 2019)

Betänkande Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan och Andrejs Mamikins

Betänkande Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Betänkande Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek och Anna Záborská

Betänkande Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Omröstning: torsdagen den 28 mars 2019)

Betänkande Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková och Marian Harkin

Betänkande Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov och Michaela Šojdrová

Betänkande Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz och Albert Deß

Nödsituationen i Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil och José Inácio Faria

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande