Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 28. března 2019 - Štrasburk

13. Závažné interpelace (rozprava)
CRE

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (G-000001/2019), kterou pokládají Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić a Alojz Peterle Komisi: Porušení práv dětí, jejichž rodiče pracují v Rakousku (B8-0018/2019)

Daniel Buda rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Michael Detjen za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Franz Obermayr za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš a Monika Smolková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Inés Ayala Sender.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 13. června 2019Právní upozornění