Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg

13. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
CRE

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (G-000001/2019), którą skierowali Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić i Alojz Peterle, do Komisji: Przypadki łamania praw dzieci, których rodzice pracują w Austrii (B8-0018/2019)

Daniel Buda rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Michael Detjen w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Budę, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Inés Ayala Sender.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna