Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg

13. Väčšie interpelácie (rozprava)
CRE

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000001/2019), ktorú predložili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić a Alojz Peterle, pre Komisiu: Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku (B8-0018/2019)

Daniel Buda rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Michael Detjen v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie