Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg

13. Större interpellationer (debatt)
CRE

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle, till kommissionen: Överträdelser av rättigheterna för barn vars föräldrar arbetar i Österrike (B8-0018/2019)

Daniel Buda utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Michael Detjen för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inés Ayala Sender.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande