Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Извънредна ситуация във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (внесени предложения за резолюция)
 4.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (разискване)
 5.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (разискване)
 6.Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I (гласуване)
  8.2.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  8.3.Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I (гласуване)
  8.4.Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I (гласуване)
  8.5.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (гласуване)
  8.6.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I (гласуване)
  8.7.Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (гласуване)
  8.8.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (гласуване)
  8.9.Извънредна ситуация във Венесуела (гласуване)
  8.10.Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (гласуване)
  8.11.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (гласуване)
  8.12.Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Решения относно някои документи
 16.Внесени документи
 17.Петиции
 18.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 19.График на следващите заседания
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (172 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (56 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (80 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (55 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (167 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (299 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (192 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (969 kb)
Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация