Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Hädaolukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (arutelu)
 5.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (arutelu)
 6.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  8.1.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (hääletus)
  8.2.Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)
  8.3.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I (hääletus)
  8.4.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I (hääletus)
  8.5.Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I (hääletus)
  8.6.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I (hääletus)
  8.7.Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I (hääletus)
  8.8.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  8.9.Hädaolukord Venezuelas (hääletus)
  8.10.Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (hääletus)
  8.11.Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (hääletus)
  8.12.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Esitatud dokumendid
 17.Petitsioonid
 18.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (152 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (56 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (77 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (52 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (164 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (266 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (70 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (169 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (953 kb)
Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusalane teave