Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Hätätilanne Venezuelassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (keskustelu)
 5.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (keskustelu)
 6.Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (äänestys)
  8.2.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (äänestys)
  8.3.Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen ***I (äänestys)
  8.4.Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  8.5.Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (äänestys)
  8.6.Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***I (äänestys)
  8.7.Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (äänestys)
  8.8.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (äänestys)
  8.9.Hätätilanne Venezuelassa (äänestys)
  8.10.Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa (äänestys)
  8.11.Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys (äänestys)
  8.12.Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Vetoomukset
 18.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (154 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (56 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (77 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (53 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (253 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (269 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (165 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (954 kb)
Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus