Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația de urgență din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Evoluții recente în scandalul Dieselgate (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (dezbatere)
 5.„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (dezbatere)
 6.Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (dezbatere)
 7.Reluarea ședinței
 8.Votare
  8.1.Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (vot)
  8.2.Calitatea apei destinate consumului uman ***I (vot)
  8.3.Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (vot)
  8.4.Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)
  8.5.Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (vot)
  8.6.„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (vot)
  8.7.Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (vot)
  8.8.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)
  8.9.Situația de urgență din Venezuela (vot)
  8.10.Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (vot)
  8.11.Evoluții recente în scandalul Dieselgate (vot)
  8.12.Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Interpelări majore (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Depunere de documente
 17.Petiții
 18.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 19.Calendarul următoarelor ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 21.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (157 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (56 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (77 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (51 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (164 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (272 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (71 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (175 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (962 kb)
Ultima actualizare: 20 iunie 2019Notă juridică