Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Núdzová situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (predložené návrhy uznesení)
 4.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (rozprava)
 5.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (rozprava)
 6.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I (hlasovanie)
  8.2.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  8.3.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I (hlasovanie)
  8.4.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)
  8.5.Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (hlasovanie)
  8.6.„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (hlasovanie)
  8.7.Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (hlasovanie)
  8.8.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  8.9.Núdzová situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  8.10.Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku (hlasovanie)
  8.11.Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (hlasovanie)
  8.12.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Väčšie interpelácie (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Predloženie dokumentov
 17.Petície
 18.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (153 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (56 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (78 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (52 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (165 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (274 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (71 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (175 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (953 kb)
Posledná úprava: 13. júna 2019Právne oznámenie