Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 28. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij)
 4.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (razprava)
 5.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (razprava)
 6.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (glasovanje)
  8.2.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (glasovanje)
  8.3.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (glasovanje)
  8.4.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)
  8.5.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (glasovanje)
  8.6.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (glasovanje)
  8.7.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (glasovanje)
  8.8.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  8.9.Izredne razmere v Venezueli (glasovanje)
  8.10.Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (glasovanje)
  8.11.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (glasovanje)
  8.12.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Večje interpelacije (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Predložitev dokumentov
 17.Peticije
 18.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 19.Datum naslednjih sej
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (152 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (56 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (77 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (51 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (146 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (266 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (71 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (168 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (953 kb)
Zadnja posodobitev: 13. junij 2019Pravno obvestilo