Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 28 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Nödsituationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (ingivna resolutionsförslag)
 4.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (debatt)
 5.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (debatt)
 6.Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (omröstning)
  8.2.Kvaliteten på dricksvatten ***I (omröstning)
  8.3.Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (omröstning)
  8.4.Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)
  8.5.Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I (omröstning)
  8.6.Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I (omröstning)
  8.7.Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I (omröstning)
  8.8.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (omröstning)
  8.9.Nödsituationen i Venezuela (omröstning)
  8.10.Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (omröstning)
  8.11.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (omröstning)
  8.12.Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Större interpellationer (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Inkomna dokument
 17.Framställningar
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (154 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (56 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (76 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (52 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (164 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (270 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (70 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (167 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (953 kb)
Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande