Index 
Jegyzőkönyv
PDF 276kWORD 77k
2019. március 28., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Venezuelai szükséghelyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A dízelbotrány legújabb fejleményei (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása ***I (vita)
 5.„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram ***I (vita)
 6.A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása ***I (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Szavazások órája
  8.1.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I (szavazás)
  8.2.Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) ***I (szavazás)
  8.3.A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése ***I (szavazás)
  8.4.Az egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása ***I (szavazás)
  8.5.A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása ***I (szavazás)
  8.6.„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram ***I (szavazás)
  8.7.A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása ***I (szavazás)
  8.8.A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)
  8.9.Venezuelai szükséghelyzet (szavazás)
  8.10.A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán és Szlovákiában (szavazás)
  8.11.A dízelbotrány legújabb fejleményei (szavazás)
  8.12.Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Nagyobb interpellációk (vita)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.Petíciók
 18.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülésnapok időpontja
 20.Az ülés berekesztése
 21.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Venezuelai szükséghelyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Venezuelai szükséghelyzet (2019/2628(RSP))

A vita időpontja: 2019. március 12. (2019.3.12-i jegyzőkönyv, 19. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera és Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai szükséghelyzetről (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo és Francisco Assis, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai szükséghelyzetről (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai szükséghelyzetről (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan és Lola Sánchez Caldentey, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai szükséghelyzetről (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai szükséghelyzetről (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


3. A dízelbotrány legújabb fejleményei (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A dízelbotrány legújabb fejleményei (2019/2670(RSP))

A vita időpontja: 2019. március 25. (2019.3.25-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, az ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato és Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt és Seb Dance, az S&D képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric és Paloma López Bermejo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout és Karima Delli, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton és Bolesław G. Piecha, az ECR képviselőcsoport nevében, a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


4. A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása ***I (vita)

Jelentés a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal John Howarth (a BUDG bizottság véleményének előadója), Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mircea Diaconu, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Monika Smolková.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon és Maria Grapini.

Felszólal Marianne Thyssen és Silvia Costa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


5. „Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram ***I (vita)

Jelentés az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Ignazio Corrao (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Emilian Pavel (az EMPL bizottság véleményének előadója), Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal Marianne Thyssen és Milan Zver.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


6. A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása ***I (vita)

Jelentés a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Bas Eickhout és Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout és Sirpa Pietikäinen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Simona Bonafè, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang és Markus Ferber.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig és Maria Grapini.

Felszólal Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout és Sirpa Pietikäinen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .

(Az ülést 11.41-kor a szavazások órájáig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó*) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. szeptember 13. (2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.7. pont )

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0319)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.2. Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Első megbeszélésre az alábbi időpontban került sor: 2018. október 22. (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 16. pont )
Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. október 23. (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 7.13. pont )

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0320)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.3. A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése ***I (szavazás)

Jelentés a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0321)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.4. Az egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása ***I (szavazás)

Jelentés a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0322)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.5. A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0323)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.6. „Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram ***I (szavazás)

Jelentés az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0324)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.7. A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Bas Eickhout és Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0325)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.8. A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2019/2003(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0326)


8.9. Venezuelai szükséghelyzet (szavazás)

A vita időpontja: 2019. március 12. (2019.3.12-i jegyzőkönyv, 19. pont ).
Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2019. március 28. (2019.3.28-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 és B8-0229/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0225/2019

(amely a B8-0225/2019, B8-0227/2019 és B8-0229/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0327)

(A B8-0226/2019 és B8-0228/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.10. A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az EU-ban, különösen Máltán és Szlovákiában (szavazás)

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Sophia in 't Veld, a LIBE bizottság nevében, a jogállamiság helyzetéről és a korrupció elleni küzdelemről az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0328)


8.11. A dízelbotrány legújabb fejleményei (szavazás)

A vita időpontja: 2019. március 25. (2019.3.25-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2019. március 28. (2019.3.28-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0222/2019, B8-0223/2019 és B8-0224/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0222/2019

Elfogadva. (P8_TA(2019)0329)

(Az RC-B8-0223/2019 közös állásfoglalásra irányuló indítvány, amely a B8-0223/2019 és B8-0224/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép, tárgytalan.)

Felszólalások

Eleonora Evi, aki a 7. módosításra irányuló szavazás előtt kéri a 9. módosításra irányuló szavazás elektronikus ellenőrzését.


8.12. Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament által a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Bizottság támogatásával készült, a Tanácshoz intézett, az Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javalatához fűzött ajánlásról [2018/2237(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, aki elítéli a legutóbbi jemeni bombázásokat (az elnök is hasonlóképpen tesz, és továbítja a megjegyzést a Parlament elnökének).


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2019. március 27., szerda)

Andrea Cozzolino -jelentés - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan és Andrejs Mamikins

Frédérique Ries -jelentés - A8-0317/2018
Ana Miranda

Brando Benifei -jelentés - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek és Anna Záborská

Tanja Fajon -jelentés - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Szavazások órája: 2019. március 28., csütörtök)

Michel Dantin -jelentés - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková és Marian Harkin

Silvia Costa -jelentés - A8-0156/2019
Momchil Nekov és Michaela Šojdrová

Milan Zver -jelentés - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz és Albert Deß

Venezuelai szükséghelyzet - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil és José Inácio Faria

A dízelbotrány legújabb fejleményei - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.13-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Nagyobb interpellációk (vita)

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (G-000001/2019) de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić és Alojz Peterle, a Bizottsághoz: Az Ausztriában munkát vállaló szülők gyermekei jogainak megsértése (B8-0018/2019)

Daniel Buda kifejti a kérdést.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michael Detjen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš és Monika Smolková.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Inés Ayala Sender.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU)2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU)2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU)2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Felkérés módosításai (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- Fedezett kötvények és közfelügyeletük (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: INTA, CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AFCO, PETI


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az ellenőrzésről történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre – II. rész (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Javaslat az EBB alapokmányának módosítására – A 308. cikk szerinti eljárás megindítása iránti kérelem (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

BUDG, ECON

- Javaslat az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

2) a képviselők

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az uniós banántermelők tisztességtelen versennyel szembeni védelméről (B8-0148/2019)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

INTA

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a tudományos élet és a véleménynyilvánítás szabadságáról az európai egyetemeken (B8-0210/2019)

utalva

illetékes :

CULT


17. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2019. március 22.

(*) titkos név

(*) (1216/2018); (*) (1217/2018); (*) (1218/2018); (*) (1219/2018); (*) (1220/2018); (*) (0148/2019); (*) (0149/2019); (*) (0150/2019); (*) (0151/2019); (*) (0152/2019); (*) (0153/2019); (*) (0154/2019); Norbert Roth (0155/2019); (*) (0156/2019); Alessandro De Veris (0157/2019); (*) (0158/2019); (*) (0159/2019); (*) (0160/2019); Celia Arroyo López (0161/2019); (*) (0162/2019); (*) (0163/2019); (*) (0164/2019); (*) (0165/2019); Izabela Pęgiel (0166/2019); (*) (0167/2019); (*) (0168/2019); (*) (0169/2019); (*) (0170/2019); (*) (0171/2019); (*) (0172/2019); M Pilar Sanchez Cano (0173/2019); Grigore Prodan (0174/2019); (*) (0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (0176/2019); (*) (0177/2019); (*) (0178/2019); (*) (0179/2019); (*) (0180/2019); (*) (0181/2019); (*) (0182/2019); (*) (0183/2019); (*) (0184/2019); (*) (0185/2019); Volkan Sentürk (0186/2019); Hansjörg Rothe (0187/2019); (*) (0188/2019); (*) (0189/2019); (*) (0190/2019); (*) (0191/2019); Laurent Pambaguian (0192/2019); Jamison Young (0193/2019); Silvano Delonghi (0194/2019); Roman Gembarzewski (0195/2019); (*) (0196/2019); (*) (0197/2019); (*) (0198/2019); Jürgen Gülck (0199/2019); (*) (0200/2019); (*) (0201/2019); (*) (0202/2019); Marc-antoine Meyer (0203/2019); Evelien Van Den Brink (0204/2019); (*) (0205/2019); (*) (0206/2019); (*) (0207/2019); R. Stoll (0208/2019); Daniel Balint (0209/2019); George Mcloughlin (0210/2019); Valeri Stoikov (0211/2019); José Carvalho (0212/2019); Renato Lelli (0213/2019); Eugen Eberhardt (0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (0215/2019); (*) (0216/2019); (*) (0217/2019); Krzysztof Gadomski (0218/2019).


18. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


19. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. április 3. és 2019. április 4.


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.34-kor berekesztik.


21. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. június 13.Jogi nyilatkozat