Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - BrysselSlutlig utgåva

3. Uttalanden av talmannen
CRE

Talmannen uttryckte parlamentets oro för Laura Codruţa Kövesi, Europaparlamentets kandidat till posten som chef för Europeiska åklagarmyndigheten, som torsdagen den 28 mars 2019 ställdes under juridisk kontroll av de rumänska myndigheterna, vilket innebär att hon inte kan lämna landet eller tala till pressen och har fått flera andra individuella friheter inskränkta. Talmannen underströk parlamentets stöd och förtroende för Laura Codruţa Kövesi. Med hänvisning till principen om icke-inblandning i de juridiska organens arbete uppmanade han de rumänska myndigheterna att respektera principen om ett ärligt samarbete mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner, och att inte blockera Laura Codruţa Kövesis kandidatur till posten som chef för Europeiska åklagarmyndigheten.

Talare: Josef Weidenholzer, som stödde talmannens uttalande.

°
° ° °

Talare: Daniele Viotti, som fördömde Bruneis återinförande av dödsstraff genom stening för homosexuella och av andra anledningar (Talmannen underströk parlamentets bestämda motstånd mot dödsstraffet i hela världen, oavsett orsak), och Lívia Járóka.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande