Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - BrysselSlutlig utgåva

4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen hade varit befriad från närvaro vid sammanträdena från den 29 maj till och med den 15 november 2018.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande