Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

5. Communication de la Présidence (délai pour les questions avec demande de réponse écrite (article 130 du règlement))

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την κατάθεση ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130 του Κανονισμού) είναι η 18η Απριλίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου