Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

5. Meddelande från talmannen (tidsfrist för frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen))

Talmannen meddelade att tidsfristen för inlämnade av frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen) är den 18 april 2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande