Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп-P-етил, хизалофоп P тефурил, пропахизафоп и тебуфенозид във или върху определени продукти (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - срок: 28 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, каптан, циазофамид, флутианил, крезоксим-метил, ламбда-цихалотрин, мандипропамид, пираклостробин, спиромезифен, спиротетрамат, тефлубензурон и тетраконазол във или върху определени продукти (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - срок: 2 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аклонифен, Beauveria bassiana щам PPRI 5339, Clonostachys rosea щам J1446, фенпиразамин, мефентрифлуконазол и пенконазол във или върху определени продукти (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - срок: 28 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация