Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. dubna 2019 - BruselKonečné znění

7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bispyribak, denatonium benzoát, fenoxykarb, flurochloridon, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, propachizafop a tebufenozid v některých produktech a na jejich povrchu (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - lhůta: 28. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - lhůta: 2. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, Beauveria bassiana kmen PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - lhůta: 28. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI.

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění